AKCEPT
logo
AKCEPT AKCEPT

Witamy na stronie biura rachunkowego: "AKCEPT"

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • sporządzanie baz danych,
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta,
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta.

Dziękujemy.